CTR - PHUỘC SAU BÌNH DẦU CÁC LOẠI XE

1.650.000 vnđ
- EXCITER / WINNER / DREAM / SIRUS / VARIO
- Công dụng : Trang bị thêm nút tăng chỉnh bình dầu có thể linh động điều chỉnh theo sao cho phù hợp với xe
    + PHUỘC SAU EXCITER CÓ BÌNH DẦU – CTR:  1,650,000
    + PHUỘC SAU WINNER CÓ BÌNH DẦU – CTR :  1,650,000
    + PHUỘC SAU CLICK CÓ BÌNH DẦU – CTR:  1,290,000
    + CẶP PHUỘC SAU SIRIUS CÓ BÌNH DẦU – CTR:  1,580,000
    + CẶP PHUỘC SAU WAVE CÓ BÌNH DẦU- CTR:  1,580,000

Dịch vụ của chúng tôi

Các sản phẩm của Phutungxemay.com đều có tem mã đầy đủ rõ ràng

Hỗ trợ xem mẫu sản phẩm tại shop


CTR - PHUỘC SAU BÌNH DẦU CÁC LOẠI XE 
- EXCITER / WINNER / DREAM / SIRUS / VARIO
- Công dụng : Trang bị thêm nút tăng chỉnh bình dầu có thể linh động điều chỉnh theo sao cho phù hợp với xe
    + PHUỘC SAU EXCITER CÓ BÌNH DẦU – CTR:  1,650,000
    + PHUỘC SAU WINNER CÓ BÌNH DẦU – CTR :  1,650,000
    + PHUỘC SAU CLICK CÓ BÌNH DẦU – CTR:  1,290,000
    + CẶP PHUỘC SAU SIRIUS CÓ BÌNH DẦU – CTR:  1,580,000
    + CẶP PHUỘC SAU WAVE CÓ BÌNH DẦU- CTR:  1,580,000
 
Scroll